Bezpieczeństwo IoT

Bezpieczeństwo IoT

Pojęcie Internetu Rzeczy jest niezwykle szerokie i wraz z rozwojem technologii na wiele różnych sposobów liczba urządzeń wykorzystujących IoT stale rośnie. Wiąże się to z ryzykiem, z którym organizacje muszą się zmierzyć, np. z rosnącą liczbą niezabezbieczonych urządzeń podłączonych do internetu mobilnego. Bezpieczeństwo IoT to połączenie technik, strategii i narzędzi, które są wykorzystywane do zapobiegania włamaniom do urządzeń IoT. Thingsdata posiada ofertę różnych aplikacji gwarantujących bezpieczeństwo w Twojej firmie.

Punkty startowe

Analiza ryzyka

Zastanów się jak cenne są dane generowane przez Twój projekt i kto skorzystałby na ich kradzieży. Wyobraź sobie skutki przywłaszczenia Twoich poufnych informacji przez osoby trzecie. Na tej podstawie oszacuj gotowość swojej organizacji na ten scenariusz, wiele przedsiębiorstw nie posiada zasobów, aby natychmiast zająć się zagrożeniami występującymi w sieci. Sporządź listę niebezpieczeństw, na które podatna jest Twoja firma i zacznij od eliminacji najpoważniejszych.

Nie ufaj nikomu i niczemu

Sprawuj kontrolę na wszystkich swoich urządzeniach przy pomocy naszych aplikacji bezpieczeństwa IoT. Oszacuj zaistniałe ryzyko, sprawdź jak zachowuje się aparatura i zabezpiecz każdą cyfrową interakcję swojego systemu. Mając świadomość zagrożenia na jakie narażone są Twoje procesy od początku do końca, można podjąć działania w celu implementacji zabezpieczeń i obrony organizacji przed cyberatakami.

Martwe punkty kontroli dostępu do sieci

Staraj się skategoryzować swoje urządzenia IoT i stosować politykę Zero Trust, aby zapobiegać zagrożeniom eliminując przy tym tzw. martwe punkty NAC (Network Access Control). Uzyskaj segmentację urządzeń dzięki dogłębnemu profilowaniu, ocenie i egzekwowaniu zasad. Bezpieczeństwo IoT integruje się z technologiami NAC, aby wyeliminować martwe punkty urządzeń IoT.

Szyfrowanie

Wymiana danych z urządzeń IoT jest często podatna na ataki osób trzecich i hakerów, chyba że do ochrony danych wykorzystywane jest szyfrowanie. Aby zapobiec szkodliwym cyberatakom, należy połączyć szyfrowanie z uwierzytelnianiem danych, w przeciwnym razie atakujący może skonfigurować oddzielne szyfrowane połączenia między urządzeniami IoT.

Triada CIA (dostępność, integralność i poufność)

Triada CIA zapewnia bezpieczeństwo danych i systemów IoT. Ta kombinacja gwarantuje, że możesz być pewnym stabilności swojej sieci, a Twój system IoT będzie zawsze sprawny i dostępny, zwłaszcza jeśli będziesz musiał wykonać czynności o znaczeniu krytycznym. CIA zapewnia bezpieczeństwo wewnętrznych danych i systemów w Twojej firmie.

Aktualizacje software i firmware

Kiedy producent posiadanego sprzętu wypuści nową aktualizację oprogramowania nie można tego ignorować. Aktualizacje eliminują luki w zabezpieczeniach, które mogłyby zostać wykorzystane przez potencjalnych hakerów. Jeśli nie masz najnowszego oprogramowania, urządzenie IoT może stać się bardziej podatne na ataki w sieci.

Bezpieczeństwo firmy

Na bezpieczeństwo firmy składają się narzędzia, ludzie i procesy wykorzystywane przez organizację do: zarządzania dostępem do zasobów firmy, powstrzymywania potencjalnych zagrożeń oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i aktywom firmy. Poprzez ograniczenie dostępu do danych firmowych i tworzenie sekwencji silnych haseł wzmocnisz ochronę swojej firmy przed niepożądanym włamaniem.

Bezpieczeństwo IoT w Thingsdata

Rozwiązania IoT firmy Thingsdata umożliwiają gromadzenie i przesyłanie danych z instalacji, urządzeń i czujników do chmury. Pomożemy Ci w bezpiecznym korzystaniu z technologii IoT. Zapewniamy materiały pomocnicze dotyczące różnic między aplikacjami oraz praktyczne wytyczne, dzięki którym lepiej zabezpieczysz swoje aplikacje.

Często zadawane pytania dotyczące bezpieczeństwa IoT

Dlaczego organizacje powinny dbać o bezpieczeństwo IoT?

Organizacje powinny dbać o bezpieczeństwo IoT, ponieważ niewystarczające środki zabezpieczenia mogą mieć poważne konsekwencje. Urządzenia IoT są często podłączone do sieci firmowych i gromadzą wrażliwe dane. Niewystarczające zabezpieczenia mogą prowadzić do wycieków informacji, naruszeń prywatności, zakłóceń operacyjnych, a nawet zagrożeń fizycznych.

Dlaczego Thingsdata z łatwością zabezpiecza IoT?

Zabezpieczenie IoT to złożony proces ze względu na dużą różnorodność urządzeń, protokołów i połączeń. Dla wielu organizacji bezpieczeństwo IoT jest nadal trudnym tematem, dlatego często bywa pomijane. W Thingsdata posiadamy doświadczenie oraz obszerną wiedzę dotyczącą całego łańcucha IoT, dzięki czemu bezpieczeństwo łączności IoT jest dla nas czymś oczywistym. Znamy najnowsze rodzaje zabezpieczeń dla różnych urządzeń i oprogramowań. Nasza ekspertyza, wspierana przez naszych partnerów strategicznych pomoże w ochronie Twojej organizacji przed atakami w sieci.

Jakie są zagrożenia bezpieczeństwa dla organizacji korzystających z IoT?

Niektóre zagrożenia bezpieczeństwa dla organizacji korzystających z IoT to: niezabezpieczone konfiguracje, słabe uwierzytelnianie i autoryzacja, brak szyfrowania, luki w zabezpieczeniach urządzeń IoT, nieodpowiednie zarządzanie poprawkami, kwestie integralności danych i prywatności oraz potencjalne ataki DDoS (Distributed Denial of Service).

Jakie przepisy i regulacje mają zastosowanie w bezpieczeństwie i prywatności IoT?

Przepisy i regulacje dotyczące bezpieczeństwa i prywatności IoT różnią się w zależności od kraju i regionu. Niektóre ważne przepisy obejmują ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) w Unii Europejskiej, kalifornijską ustawę o ochronie prywatności konsumentów (CCPA) w Stanach Zjednoczonych oraz normy branżowe, takie jak ISO/IEC 27001 dotyczące bezpieczeństwa informacji. Ważne jest, aby organizacje były na bieżąco z obowiązującymi przepisami i podejmowały odpowiednie środki bezpieczeństwa.

Pobierz naszą broszurę

Pobierz broszurę