Przemysł z IoT

IIOT verwijst naar installaties, apparatuur en sensoren die met elkaar verbonden zijn in een industriële omgeving.

IoT przekłada się na różnego rodzaju instalacje, sprzęt i czujniki, które są ze sobą połączone w środowisku przemysłowym. Łączność IoT umożliwia niezależne, zdalne monitorowanie o zasięgu globalnym.