Klimat wewnętrzny

Voor verzamelen van Meetdata in gebouwen worden LoRa sensoren ingezet

Korzystając z czujników IoT, można uzyskać dostęp do różnych jednostek danych, na przykład ze szkół bądź pomieszczeń biurowych. Dzięki temu, temperatura wewnątrz budynku może być kompleksowo monitorowana.