Projekt: Moodus

Kim jest Moodus?

Zmieniające się preferencje dotyczące metod płatności stwarzają szereg wyzwań dla organizacji, które opierają swój przychód na darowiznach. Kiedyś darowizny składały się głównie z gotówki; jednak obecnie 80 procent transakcji w Holandii odbywa się cyfrowo. W rezultacie coraz mniej osób ma przy sobie gotówkę i jest w stanie przekazywać darowizny.

Firma Moodus została założona, aby wykorzystać ten trend: firma opracowała cyfrową kolumnę darowizn. Darczyńcy mogą przekazać żądaną kwotę szybko, łatwo i w przyjazny, zbliżeniowy sposób za pomocą karty debetowej lub smartfona. Wokół cyfrowej kolumny darowizn znajduje się tablica wyświetlająca informacje o firmie.

Na czym polegało wyzwanie?

Kioski z darowiznami Moodus można znaleźć w różnych miejscach w całej Europie. Należą do nich ogrody zoologiczne, kościoły, meczety, szpitale, muzea, teatry i sale koncertowe. W Thingsdata staneliśmy przed wyzwaniem zapewnienia ciągłej łączności dla setek kiosków z darowiznami w Europie. Ciągła łączność sieciowa ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia płynnego przebiegu transakcji płatniczych.

Jakie było rozwiązanie?

Dzięki bezpiecznym wielosieciowym kartom SIM M2M firmy Thingsdata, które działają we wszystkich sieciach, kioski z darowiznami mają niezależny i stabilny dostęp do Internetu przez 4G. W dużych krajach, takich jak Niemcy i Francja, wielu operatorów sieci zapewnia stabilne połączenie internetowe w wielu regionach. Jeśli połączenie sieciowe zostanie utracone, karta SIM natychmiast przełącza się na aktywną sieć z najlepszym sygnałem w ciągu milisekund. To szybkie przełączenie jest możliwe, ponieważ karta SIM stale wyszukuje najlepszą dostępną sieć.

Rezultat

W firmie Moodus bardzo ważne jest szybkie przetwarzanie płatności za pośrednictwem terminali darowizn. Aby zagwarantować tę usługę, Thingsdata zapewnia stabilny mobilny Internet przez sieć 4G i monitoruje karty SIM za pomocą systemu zarządzania Cisco SIM. Ponadto organizacje korzystające z terminali darowizn Moodus odnotowały wzrost liczby darowizn.