Projekt: Route42

Route42 case

Kim jest Route 42?

Wydajność transportu ma kluczowe znaczenie w branży transportowej i logistycznej. Dlatego Route42 opracował otwarty, inteligentny system transportowy dla ciężarówek i przyczep, aby rozwiązać problemy związane z wydajnością, z którymi borykają się różne organizacje. Pozwala to na integrację platformy z różnymi rozwiązaniami w chmurze. Głównym celem Route42 jest optymalizacja bieżących procesów transportowych dla swoich klientów.

Platforma Route42 umożliwia:

  • Optymalizację czasu oczekiwania;
  • Monitorowanie obłożenia pojazdów;
  • Odkryć najbardziej wydajne trasy;
  • Uzyskanie wglądu w zachowanie kierowcy;
  • Uzyskanie przeglądu całej floty.

Oprócz optymalizacji, Route42 dba również o bezpieczeństwo, wyposażając pojazdy w kamery samochodowe. Kierowcy otrzymują powiadomienia oparte na śledzeniu wzroku, jeśli są rozproszeni lub zmęczeni. Kierowcy są również powiadamiani, jeśli nie zachowują bezpiecznej odległości w ruchu drogowym. Wszystkie te informacje są przesyłane z ciężarówki lub przyczepy do chmury.

Jakie było wyzwanie?

Klienci Route42 działają w całej Europie. Wcześniej ciężarówki i przyczepy miały słabą łączność sieciową w obszarach przygranicznych. Jednak kluczowe jest posiadanie silnego połączenia sieciowego, aby Route42 mógł stale dostarczać swojej platformie dokładne dane. Ogólna łączność internetowa jest głównym celem. Zadaniem Thingsdata było zapewnienie ciągłego i niezależnego dostępu do Internetu na obszarach przygranicznych, co ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia platformie Route42 dokładnych danych przez cały czas.

Jakie było rozwiązanie?

Thingsdata dostarcza bezpieczne wielosieciowe karty SIM M2M, które automatycznie przełączają się między wszystkimi europejskimi sieciami, zapewniając najlepszą dostępną łączność niezależnie od lokalizacji pojazdu. Oferuje gwarancję najlepszej łączności we wszystkich krajach europejskich, a karty SIM mogą być zarządzane i monitorowane w najnowocześniejszym systemie zarządzania kartami SIM firmy Cisco.

Rezultat

Dzięki rozwiązaniom łączności Thingsdata, Route42 utrzymuje bezpieczne i niezawodne połączenie sieciowe, umożliwiając kartom SIM stałe dostarczanie dokładnych danych. Dane te obejmują lokalizację, zachowanie podczas jazdy, poziom paliwa i ciśnienie w oponach. Platforma wykorzystuje te dane do formułowania zaleceń dotyczących bardziej ekonomicznej jazdy, zmniejszając w ten sposób ślad węglowy organizacji i promując bezpieczeństwo ruchu drogowego poprzez monitorowanie kokpitu.