Projekt: LENS

Lens

Zbieranie danych pomiarowych z systemów fotowoltaicznych

LENS specjalizuje się w dostarczaniu, zarządzaniu i monitorowaniu systemów fotowoltaicznych dla wynajmujących i właścicieli dużych dachów. LENS opracowuje, finansuje, realizuje i zarządza fotowoltaiką na nieruchomościach komercyjnych i socjalnych w całej Holandii. Projekty realizowane przez LENS obejmują od 500 do około 5000 paneli słonecznych.

Falowniki podłączane do systemów solarnych są dostarczane przez Thingsdata z wielosieciową kartą SIM M2M. Karta oparta na standardzie eUICC (e-sim) zapewnia, że firma LENS zachowuje ciągłość i gwarancję przepływu danych pomiarowych systemów fotowoltaicznych. LENS działa zatem niezależnie od lokalnego środowiska LAN lub połączenia właściciela dachu. Ze względu na funkcjonalność wielu sieci, karta SIM M2M wybiera zawsze najsilniejszy sygnał (KPN, T-Mobile lub Vodafone).

Po uruchomieniu systemu solarnego, pomiar energii słonecznej można śledzić na platformie monitorującej LENS. Oznacza to, że zarówno najemcy, jak i zarządcy mogą w każdej chwili sprawdzić, ile energii słonecznej generują panele. System monitorowania działa 24/7 i automatycznie wskazuje, kiedy wymagana jest konserwacja.

Dla firmy LENS kluczowe znaczenie ma gwarancja ciągłości „danych jako usługi” dla platformy monitorowania LENS. Thingsdata zapewnia stabilny dostęp do Internetu, aby zapewnić tę usługę.