Projekt: Envitron

Envitron

Kim jest Envitron?

Począwszy od 2021 r. obowiązek oszczędzania energii będzie ściśle egzekwowany, a jego nieprzestrzeganie będzie skutkować grzywnami. Envitron odpowiada na te zmiany swoimi rozwiązaniami. Organizacja opracowała bramę IoT, Envi.Base, którą można połączyć z wieloma urządzeniami. Umożliwiając komunikację urządzeń i liczników, system zwiększa interoperacyjność urządzeń i umożliwia inteligentniejszą kontrolę.

Envitron opracowuje bramki IoT do zbierania danych z różnych urządzeń, monitorując wiele przepływów energii w budynkach i domach. Envitron opracowuje również oprogramowanie, które wykorzystuje te dane do optymalizacji przepływów energii. Jest to następnie przedstawiane w przejrzysty sposób za pomocą pulpitów nawigacyjnych.

Inteligentne sterowanie urządzeniami, takimi jak akumulatory, stacje ładowania i pompy ciepła, pozwala uzyskać maksymalny zrównoważony zysk z budynku. Połącz wytwarzanie, zużycie i magazynowanie energii i uzyskaj więcej ze swojego systemu energetycznego. Inteligentne zarządzanie oparte na wielu strumieniach danych jest źródłem zysków. Rynek energetyczny w coraz większym stopniu zmierza w kierunku dynamicznego ustalania cen energii. Dzięki Envitron można dostosować moc do rynku energii, a klienci końcowi mogą skorzystać z nowych możliwości na rynku energii.

Jakie było wyzwanie?

Bramka IoT Envitron służy do:

  • Pomiaru różnych przepływów energii;
  • Kontrolowania urządzeń;
  • Przełączania zasobów energetycznych;
  • optymalizacji systemów energetycznych.

Na podstawie tych danych algorytm jest szkolony, umożliwiając optymalizację zużycia energii. Envitron poszukiwał niezawodnego partnera, który zapewniłby łączność z bramą IoT. Thingsdata stanęła przed wyzwaniem zapewnienia ciągłości i zagwarantowania niezależnego dostępu do Internetu dla tych „danych jako usługi”.

Jakie było rozwiązanie?

Thingsdata dostarcza bezpieczne wielosieciowe karty SIM M2M oparte na technologii 4G dla bramy IoT, zapewniając firmie Envitron wgląd w przepływy energii swoich klientów.

Rezultat

Dzięki kartom SIM Thingsdata Envitron utrzymuje bezpieczne i stałe połączenie 4G, umożliwiając algorytmowi Envi.Base konsekwentne dokonywanie najbardziej ekonomicznych wyborów, oszczędzając w ten sposób koszty energii i zmniejszając ślad węglowy organizacji.