Projekt: Remeha

Remeha

Inteligentny bojler

Remeha jest specjalistą w zakresie kotłów centralnego ogrzewania i posiada największe laboratorium w Holandii. Bezpieczeństwo i bezawaryjne funkcjonowanie kotłów jest dla Remeha sprawą najwyższej wagi. Kotły grzewcze Remeha ogrzewają domy, hotele, szkoły, instytucje opieki zdrowotnej, kluby sportowe, biura i inne budynki.

Dzięki kotłom centralnego ogrzewania Remeha i zaawansowanemu systemowi sterowania eSmart Inside możliwe jest łatwe sterowanie nie tylko samym kotłem, ale także resztą budynku. Otwiera to wiele nowych możliwości w dziedzinie technologii sterowania. Jedną z nowych możliwości jest samodzielne przesyłanie komunikatów serwisowych przez podłączone bojlery. Ponadto technik może komunikować się z kotłem i odczytywać z niego informacje oraz przeprowadzać testy zdalnie.

Dzięki zabezpieczonym kartom SIM M2M, które działają we wszystkich sieciach, kotły mają zapewniony niezależny i stabilny dostęp do Internetu. Karty SIM M2M firmy Thingsdata mogą automatycznie przełączać się między wszystkimi europejskimi sieciami, gwarantując najlepszą dostępną łączność, niezależnie od lokalizacji kotła.

Thingsdata zapewnia „dane jako usługę” za pośrednictwem kart SIM M2M, dzięki czemu Remeha ma stały wgląd w stan kotłów swoich klientów i gwarancję, że stabilnego połączenia.